Ratingi

 

 Fitch       
Długoterminowy rating Spółki w walucie krajowej BBB
Długoterminowy rating Spółki w walucie obcej BBB
Krajowy rating długoterminowy A+(pol)
Perspektywa ratingu Stabilna
Data nadania ratingu 19 styczeń 2012
Data ostatniej zmiany ratingu 12 październik 2012
Data ostatniego potwierdzenia ratingu 28 listopad 2016

 

Moody's
Długoterminowy rating Spółki                                         Baa1
Rating długoterminowy Polski A2
Perspektywa ratingu    Stabilna
Data nadania ratingu 23 grudzień 2011
Data ostatniego potwierdzenia ratingu 9 lutego 2017

 

 

Metodologia Moody's. 

(link)

Metodologia Fitch

(link)