Aktualnościwersja do druku

Energa trzeci raz z rzędu w Respect Index

15 grudnia 2016

Energa kolejny raz znalazła się w prestiżowym gronie spółek giełdowych o wysokiej płynności, które zarządzane są zgodnie z najlepszymi standardami zrównoważonego rozwoju. Po przejściu trzyetapowej weryfikacji, w tym badania niezależnego audytora, Energa została uznana za spółkę atrakcyjną dla inwestorów ceniących wysoką jakość raportowania i odpowiedzialność firm za otoczenie. Energa kwalifikuje się do Respect Index co roku, od czasu debiutu giełdowego w 2013 roku.

Respect Index został ogłoszony już po raz dziesiąty. Projekt prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych z partnerami zewnętrznymi, wskazuje spółki zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, ale ponadto mocno akcentuje ich atrakcyjność inwestycyjną. Do składu indeksu wybierane są bowiem spółki charakteryzujące się m.in. wysoką jakością raportowania i poziomem relacji inwestorskich. Ponadto przy tworzeniu Indeksu uwzględniane są dochody z tytułu dywidend i praw poboru, a także płynność akcji spółek. Dzięki jej uwzględnieniu, podobnie jak inne indeksy giełdowe, Respect Index stanowi jakościową referencję dla profesjonalnych inwestorów.

- Dziękujemy twórcom indeksu za to wyróżnienie, ale przede wszystkim za promocję wartości, które uważamy za podstawowe w naszej działalności. Głęboko wierzymy w misję, jaką mają do wykonania firmy, które wpływają na swoje otoczenie równie mocno, jak są od niego zależne. Potrzeby otoczenia są wpisane w DNA Energi i szczycimy się pełną transparentnością w ich realizacji – mówi Mariola Anna Zmudzińska, wiceprezes Energa SA ds. Relacji Inwestorskich, która podczas gali w Warszawie odebrała certyfikat potwierdzający uczestnictwo spółki w Respect Index.

DSC_3413.jpg

Aktualizacja składu indeksu prowadzona jest co roku. W tym roku Energa poprawiła swój wynik
w obszarze środowiskowym, głównie za sprawą wprowadzonego systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z EMAS. Spółka poprawiła wyniki także w obszarze zarządzania, głównie zarządzania ryzykiem, w którym na uwagę zasługują działanie ograniczające ryzyka nadużyć. Istotny wpływ na wynik ma także fakt objęcia raportowaniem CSR (raporty odpowiedzialnego biznesu) wszystkich spółek Grupy.

O wszystkich prowadzonych aktywnościach związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, Grupa Energa każdego roku informuje swoich interesariuszy w raportach prezentujących dane pozafinansowe, które są weryfikowane przez niezależnego audytora. Najnowszy raport CSR Grupy Energa „Nasza odpowiedzialność 2015” można pobrać tutaj: http://grupa.energa.pl/Raporty_CSR.xml.

 

DSC_3370.jpg