Dywidenda

Podział zysku za 2012 rok

Zarząd ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku informuje, że:

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło Uchwałę Nr 3 w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 496 880 536,80 zł, tj. 0,10 zł na akcję,

2) uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którzy byli wpisani w Księdze Akcyjnej w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, tj. w dniu 23 kwietnia 2013 roku (dzień dywidendy)

3) rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi w dniu 3 czerwca 2013 roku

pełna treść komunikatu...

Archiwum