Raporty bieżące

Raport bieżący nr 19/2018 z 30 maja 2018

30.05.2018
15:44
Druga decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy ENERGA – OBRÓT SA a jedną z pozwanych farm wiatrowych.
czytaj dalej »