Raporty bieżące

Raport bieżący nr 13/2018 z 27 marca 2018

27.03.2018
20:09
Wyrażenie zgody przez Zarząd ENERGA SA i przez zgromadzenie wspólników spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW"
czytaj dalej »

Raport bieżący nr 12/2018 z 26 marca 2018

26.03.2018
17:02
Podpisanie Aneksu do Umowy Inwestycyjnej dotyczącej zaangażowania w przygotowanie do budowy, budowę oraz eksploatację nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka oraz sprzedaż udziałów w Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o.
czytaj dalej »

Raport bieżący nr 11/2018 z 24 marca 2018

24.03.2018
00:01
Informacja na temat otrzymania od zarządu spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. wniosku o zgodę na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW"
czytaj dalej »